Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru primăriile din județul Cluj

Trimite și altora

Primarii din județul Cluj au fost informați asupra oportunităților de finanțare oferite prin intermediul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și al Programului Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, prin intermediul unei prezentări, în regim de videoconferință online.

Prezentarea a fost realizată de către directorul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman, Liviu Miclăuș.

Conform prezentării, pentru perioada de programare 2021-2027, România dispune de aproximativ 46 de miliarde de euro pentru investiții care vor contribui substanțial la creșterea calității vieții cetățenilor și la reducerea clivajelor economice și sociale între regiunile din Europa și implicit între regiunile de dezvoltare ale României. Din această sumă, 8,49 de miliarde euro, alocate din FSE în complementaritate cu FEDR, sunt gestionate prin intermediul Programului Operațional Educație și Ocupare și al Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială.

“Consider că este important ca primarii să afle ce bani se pot accesa prin aceste programe, pentru a atrage fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectelor aferente nevoilor din comunitățile lor. Sunt finanțări generoase, care au în vedere atât aspecte sociale, cât și economice. Accesarea acestor fonduri ar crește gradul de independență economică a primăriilor, acestea nemaifiind nevoite să se adreseze forului județean pentru identificarea de soluții financiare necesare realizării proiectelor de care dânșii au nevoie” a explicat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Programul Operațional Educație și Ocupare dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, prin program sunt abordate nevoile de dezvoltare din domenii cheie din punct de vedere socio-economic, precum:
– adaptarea la schimbare a angajaților și a angajatorilor;
– antreprenoriatul și economia socială;
– ocuparea grupurilor dezavantajate pe piața muncii;
– prevenirea abandonului școlar la nivelul învățământului profesional și tehnic, inclusiv al celui dual;
– creșterea calității sistemului de formare a adulților și a ratei de participare la învățare pe tot parcursul vieții.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro și sunt vizate investiții precum:
– construcția și modernizarea locuințelor sociale individuale și centre de zi;
– modernizarea infrastructurii preșcolare/școlare și servicii/programe de tip before și after school;
– servicii sociale pentru vârstnici îngrijire la domiciliu;
– înființarea de noi întreprinderi sociale;
– acordarea de prime de angajare/subvenții pentru angajatori.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY