ACTRIS – Un proiect de cercetare ȋn domeniul atmosferei terestre de anvergură europeană

Trimite și altora

UBB va găzdui două Facilități Naționale ACTRIS-RI, una pentru teledetecția aerosolilor și una pentru teledetecția norilor, dezvoltate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeană privind compoziția atmosferei și schimbările climatice, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, cod MySMIS: 126436 (Valoare totală: 22.264.758,58 lei din care Asistența financiară nerambursabilă este de 22.149.238,01 lei din care 18.826.852,32 valoarea cofinanțării UE.), potrivit ClujToday.ro.

Facilitățile ACTRIS-RI alcătuiesc cea mai mare infrastructură de cercetare atmosferică distribuită din lume. Monitorizarea variabilității spațiale și temporale a constituenților atmosferici cu durată scurtă de viață (aerosoli, nori și gaze minore) la 80 de platforme de observare din Europa și nu numai, de-a lungul a peste un deceniu, a oferit informații fără precedent asupra eficacității politicilor de reducere a emisiilor în Europa, și a evidențiat totodată complexul mecanism de feedback care acționează asupra sistemului climatic.

Prin proiectul ACTRIS-UBB, România contribuie la această infrastructură de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea atmosferei terestre prin metode de teledetecție avansate. Infrastructura ACTRIS-UBB contribuie la dezvoltarea de noi cunoștințe despre procesele atmosferice relevante pentru climă și pentru cercetarea calității aerului, care pot sta la baza elaborării de studii privind schimbările climatice.

În cadrul proiectului ACTRIS-UBB au fost achiziționate echipamente de cercetare și IT de ultimă generație, necesare pentru activități de cercetare axate pe observarea Pământului. Noua infrastructură ACTRIS-UBB vine în completarea infrastructurii de teledetecție care există la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, și care a stat la baza dezvoltării direcției de cercetare a atmosferei prin teledetecție din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

În aprilie 2023, Comisia Europeană a luat decizia de a înființa „Infrastructura de cercetare pentru aerosoli, nori și gaze minore (ACTRIS)”, ca un „Consorțiu european pentru infrastructuri de cercetare (ERIC)”. Șaptesprezece (17) țări pun în comun resurse pentru a deschide accesul la o gamă largă de tehnologii, servicii și resurse în domeniul științei atmosferice. România este unul dintre statele membre fondatoare ale ACTRIS ERIC. Consorțiul românesc, ACTRIS-România (https://actris.ro/)., include și UBB, ca un actor cheie.

Comunitatea științifică națională și internațională va avea acces liber la infrastructura ACTRIS-UBB și va putea solicita suport logistic atât pentru diverse activități de cercetare, cât și pentru operații de tip calibrare și validare ai sateliților de observare a Pământului. De asemenea, instituțiile publice și societatea civilă vor putea apela la servicii de monitorizare a atmosferei, pentru a primi atât avertizări în cazul evenimentelor de poluare extremă a aerului, cât și diverse studii personalizate care ajută la dezvoltarea unor strategii durabile ce pot fundamenta noi politici de mediu.

Prin expertiza colectivului de cercetare ACTRIS-UBB, echipamentele de cercetare și IT de ultima generație pentru observarea Pământului și prin apartenența la aceste rețele de cercetare naționale și internaționale, ACTRIS-UBB contribuie la consolidarea poziției de lider al Universității Babeș-Bolyai în Europa Centrală și de Sud-Est, facilitând totodată o cooperare regională mai bună în domeniu.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY