Clujul de ieri: Tifosul exantematic la Cluj

„În sfârşit autorităţile mărturisesc existenţa la Cluj a epidemiei de tifos exantematic. În mahalaua ţigănească din împrejurimele stradelor Heltai şi Attila s-au constatat deja 15 cazuri în formă gravă.

Autorităţile militare şi poliţieneşti au luat severe măsuri de izolare, organizând un cordon sanitar care împiedică orice intrare şi ieşire din întregul cartierul ameninţat de contaminare.

Măsura aceasta o găsim inutilă. Populaţia din acea parte a oraşului a găsit căi lăturalnice de a se strecura în centru, spre a-şi vedea de treburi. De altă parte, strada Attila, una din cele mai curate şi mai elegante din Cluj.

Nu cordonul de izolare aparentă va stăvili molipsirea, ci aplicarea unor bune măsuri de desinfectare şi deparazitare. De altfel, şeful poliţiei, domnul doctor Victor Popp a ordonat următoarele dispoziţiuni preventive:

În vederea ivirei tifosului exantematic pentru suprimarea epidemiei, se ordonă următoarele disposiţiuni preservative:

1.Toate instituţiile publice (casarmele militare, casarmele poliţiei, internatele, aresturile, şcoala invalizilor, casele de bolnavi, azilele de copii, institutul corector, să fie deparazitate deoarece morbul acesta grozav se răspândeşte prin păduchi.

2.Se ordonă curăţirea radicală a localelor publice şi a curţilor. Gunoiul aflător în curţi în termen de trei zile să se transpoarte şi closetele să se dezinfecteze. Trotoarele să fie măturate în fiecare zi de atâtea ori de câte ori va cere trebuinţa pentru ca să fie totdeauna curate.

3.Toţi indivizii care nu au ocaziune să de dezinfecteze acasă sunt obligaţi să se prezinte oficiului sanitar superior, unde vor primi un certificat în baza căruia se vor deparazita în spitalul epidemic din localitate.

Vecinii sunt îndatoraţi a anunţa poliţiei cazurile în cari au cunoştinţă pentru ca deparazitarea să se facă cu forţa.

Proprietarii casei sunt răspunzători pentru executarea dispoziţiunilor preservative şi contravenienţii vor fi pedepsiţi în modul cel mai aspru.

Executarea dispoziţiunilor preservative e cu atât mai vârtos necesară pentru ca să nu fim siliţi să ordonăm carantina în cazul când s-ar ivi morbul”. [„Înfrăţirea”, anul I, nr.50, Cluj, 3 octombrie 1920].

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

1 + 2 =