Zile libere plătite pentru părinți în situația suspendării sau limitării activității didactice

Trimite și altora

În cursul acestei zile, Camera Deputaților, în calitate de for decizional pentru acest subiect, a adoptat Proiectul de Lege nr. 584/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

“Potrivit OUG nr. 147/2020, părinții pot beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară. Reamintim pe această cale că activitatea creșelor și a unităților de tip after-school nu a fost suspendată.” afirmă Alina Tiocan, avocat în cadrul societății Iordăchescu & Asociații.

Pentru ca părintele să beneficieze de zile libere plătite este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  1. Copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv vârsta de până la 26 de ani pentru cei cu dizabilități și sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară a cărei activitate a fost limitată sau suspendată;
  2. Celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere;
  3. Locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

“În plus, în forma adoptată de către Camera Deputaților se prevede că și părintele sau reprezentantul legal al unui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică, poate beneficia de aceste zile libere plătite, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu limitate ori suspendate”, mai afirmă Alina Tiocan.

Cu titlu de excepție se prevede că angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere plătite pentru supravegherea copiilor. Cu toate acestea, în cazul în care nici celălalt părinte nu beneficiază de zile libere plătite, angajații acestor instituții vor putea obține o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare. În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile enumerate mai sus, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, suplimentar drepturilor salariale cuvenite. Majorarea se acordă pe baza cererii părintelui, însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept. În cazul familiilor monoparentale nu se aplică această excepție, astfel că acești părinți vor putea beneficia de zile libere plătite.

De asemenea, angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unităţile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producţie și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum şi personalul din unitățile farmaceutice, vor putea beneficia de zile libere plătite numai cu acordul angajatorului.

“Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile cumulativ prevăzute de lege, iar indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, afirmă Alina Tiocan.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY