Clujul de ieri: Un frumos dar pentru Cluj. Cum a ajuns Lupoaica în orașul nostru

Trimite și altora

„Domnul Victor Pop, primarul orașului, a primit ieri de la legațiunea italiană din București o adresă prin care i se face cunoscut că un număr de peste 200 de cetățeni italieni vor vizita orașul nostru la sfârșitul acestei luni. Adresa legațiunei italiene mai adaugă că excursioniștii italieni, vor aduce cu ei, din partea primarului Romei, un frumos dar pentru orașul nostru, care este o lupoaică din bronz, ce reprezintă simbolul latinității.

Domnul Pop a adus vestea imediat la cunoștința celorlalți reprezentanți ai autorităților noastre locale, cu care împreună va lua măsuri de pregătire pentru primirea celor 200 de oaspeți italieni.

De asemenea, se va lua măsuri pentru facerea unui soclu de piatră, pe care se va așeza lupoaica de bronz la sosirea oaspeților italieni”. [„Voința”, Anul II, nr.26, Cluj, 16 septembrie 1921].

Mari serbări la Cluj cu prilejul dezvelirei statuei latinităței

„Am avut prilejul să stăm de vorbă cu domnul Iuliu Pop, primarul orașului, care dezvăluie o mare activitate în ce privește pregătirile pentru primirea oaspeților francezi:

<<Vom aveam, ne spune primarul orașului, o mare sărbătoare națională cu acest prilej. Înfrumusețarea orașului nostru cu statuia latinității ce ne-o aduce în dar însuși fiii poporului glorios cu care avem înrudirea de sânge a obârșiei noastre, o vom sărbători cu tot entuziasmul și măreția unui asemenea act deosebit>>.

<<Am luat măsuri, continuă să ne spună domnul Pop, pentru clădirea soclului pe care vom așeza lupoaica. În principiu, suntem de acord ca locul ales pentru așezarea statuei, să fie în capătul străzii Regina Maria, în fața primăriei. Dezvelirea o vom face la data sosirei oaspeților italieni>>.

Trebuie să accentuez că sfârșind convorbirea cu domnul Pop, și-a manifestat credința că în afară de pregătirile ce se fac pe cale oficială pentru primirea oaspeților italieni, cetățenii Clujului vor știi de asemenea să fie la înălțime, pentru ca serbările ce vor fi cu acest prilej să fie în adevăr grandioase”. [„Voința”, Anul II, nr.30, Cluj, 21 septembrie 1921].

Primirea oaspeților italieni la Cluj

„Întregul oraș pavoazat cu drapelele române și italiene, era în sărbătoare pentru sosirea mult așteptaților oaspeți italieni, cari ne-au adus de la Roma ca omagiu al frăției și dragostei Italiei față de sora ei România.

Încă de pe la orele 9 o lume imensă se adunase pe tot parcursul de la gară până în oraș, în timp ce toate școlile așezate pe marginea trotuarelor așteptau cu stegulețe italiene și române, sosirea oaspeților.

Peronul gării frumos împodobit era plin de lume.

Reprezentanții tuturor autorităților civile și militare, întregul corp profesoral universitar și secundar, studenți, armată etc. toți așteptau cu emoție sosirea trenului.

În fine, la ora 10 trenul se arată în sunetele muzicii militare care intonează Marșul Italian și oaspeții sunt primiți cu urale și strigăte de <<Viva L`italia>>.

Domnește un entuziasm de nedescris atât printre oaspeți cât și printre spectatori.

Oaspeții sunt acoperiți cu flori și buchete mari se oferă conducătorilor misiunii.

Un reprezentant al orașului salută pe oaspeți spunând că brațele ne sunt deschise pentru a primi în ele pe solii Italiei.

Domnul general Florescu în numele armatei transmite salutul ei oaspeților, adăugând că nici un certificat nu poate fi o mai bună mărturie a latinității noastre decât acest dar al Romei, care dovedește pe deplin că noi suntem santinela Carpaților.

În urmă, oaspeții trec în salonul gării unde au loc prezentările.

Domnul N. Bănescu vorbește în numele Universității, făcând în același timp și un istoric al străvechii Dacii cucerită de Traian. Adaugă că după atâtea secole, steaua Romei a început să-și reverse lumina ei și asupra surorii ei mică până acum.

Domnul Ciortea, din partea tuturor școlilor din Cluj, salută pe oaspeți. Mai aduc salutul lor un reprezentant al Camerei de Comerț și Industrie, apoi P.S.S. arhimandritul Ivan, care spune că ne revedem după aproape 2000 de ani. În numele bisericii care a luptat totdeauna pentru deșteptarea conștiinții naționale salută pe oaspeți.

Locotenentul Stan salută pe misionari în numele legionarilor români care au luptat pe frontul italian.

Solemnitatea dezvelirii statuii

Delegatul orașului Roma, dând în primire statuia, ține un interesant discurs asupra originii latine a noastră, făcând în același timp și un istoric al înființării orașului Roma și al civilizației progresive a Romanilor. Spune că lupoaica aceasta este simbolul forții romane. Pentru  noi românii, ea este simbolul unui trecut glorios și dureros și acel al unui prezent plin numai de glorie.

Se dezvăluie statuia în uralele nesfârșite ale mulțimii imense adunată pe întreaga Piață a Unirii și în bubuiturile tunurilor, Statuia este acoperită cu flori.

Domnul Pop, primarul orașului, luând în primire statuia, roagă pe reprezentanții Italiei să mulțumească regelui și guvernului italian pentru prețiosul dar făcut, adăugând, că noi clujenii trebuie să fim și mai mândri de acest dar pentru că noi am fost aleși să-l primim.

La ora 1 a avut loc un banchet în sala cea mare a prefecturei, la care au luat parte 300 persoane. După amiază, oaspeții vizitează toate instituțiile din Cluj și instalațiile industriale și la ora 9 pornesc de la fabrica Renner cu un tren special”. [„Voința”, Anul II, nr.30, 30 septembrie 1921].  

Clujul de ieri este rubrică permanentă a ClujInsider.ro și ClujToday.ro, realizată de istoricul clujean Felix Ostrovschi.  

Comments

comments

SHARE
Previous articleTIFF aduce restricții de circulație în centrul Clujului
Next article11 autobuze electrice au ajuns la Cluj
ClujInsider.ro este o publicație dedicată mediului de afaceri clujean. Publicația noastră își propune să reflecte cât mai fidel și cu o acuratețe cât mai mare evoluțiile din economia locală. ClujInsider.ro oferă știri și analize care acoperă subiectele de business. Redacția ClujInsider.ro este formată din jurnaliști cu experiență de cel puțin 20 de ani, care promovează bunele practici în domeniul mass-media.

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY

four × 5 =