Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a câştigat un proiect privind susţinerea excelenţei în cercetare de 1.125.000 euro

Trimite și altora

În urma competiţiei care a avut loc la nivel naţional privind proiectele de dezvoltare instituţională, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a fost selectată şi a câştigat un proiect în valoare de 1.125.000 euro. Proiectul intitulat Susţinerea excelenţei în cercetarea din domeniul nanotehnologiilor şi materialelor avansate, a fost conceput şi susţinut în întregime de UTCN şi a obţinut un punctaj de 86,18 puncte în cadrul competiţiei, fiind pe locul IV la nivel naţional în cadrul secţiunii Eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

Criteriile reprezentantive care au stat la baza selecţiei au vizat performanţele universităţii în activitatea de cercetare-dezvoltare. Proiectul va fi implementat în perioada 15.10.2018 – 30.11.2020 şi cuprinde mai multe direcţii de intervenţie:
•       creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare;
•       înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact;
•       atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate;
•       susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferinţe de prestigiu;
•       susţinerea conferinţelor internaţionale cu largă vizibilitate organizate de universitate;
•       susţinerea participării cadrelor didactice şi a studenţilor doctoranzi la conferinţe de prestigiu;
•       dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.
Aceste competiţii care certifică prin selecţie proiectele depuse de UTCN, validează poziţia universităţii câştigată în topul instituţiilor
de învăţământ orientate spre cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Obiectivele constante ale UTCN pe direcţia cercetare – dezvoltare, vizează dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare; dinamizarea relaţiei cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică, precum şi creşterea vizibilitatii naţionale şi internaţionale.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY

nine − 5 =