Instanța supremă protejează angajatul fără contract individual de muncă scris

Trimite și altora

workers-3

Persoana fizică ce a prestat muncă pentru și sub autoritatea unei alte părți fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă va putea formula o acțiune în constatarea raporturilor de muncă, precum și a efectelor acestuia, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, conform unei decizii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție (Decizia nr. 37/2016).

Codul muncii prevede că contractul individual de muncă  se încheie în formă scrisă. Obligația respectării acestei reguli revine angajatorului. Când acesta nu își îndeplinește obligația, persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi are deschisă calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia, chiar şi în situaţia în care respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei. Acțiunile în constatare sunt imprescriptibile, ca urmare persoana fizică aflată într-o astfel de situație  va putea solicita instanțelor de judecată constatarea existenței raporturilor de muncă în orice moment.

În cazul în care instanțele constată existența raporturilor de muncă, angajatorul va putea fi obligat la plata retroactivă a contribuțiilor sociale și a altor taxe, cu penalități, precum și la acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii pentru salariați.

Decizia instanței supreme va ridica o serie de probleme practice, în special în ce privește proba existenței contractului individual de muncă.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY