Modificări în reglementarea activităților economice desfășurate de PFA, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale

Trimite și altora

want-some-eggs

Legea nr. 182/2016 , care aprobă OUG  nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2016 și va intra în vigoare în 90 de zile de la publicare.

Legea aprobă Ordonanța de urgență cu modificări, printre care:

În cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, sunt aplicabile numai prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind înregistrarea la Oficiul registrului comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente stabilite de prevederile legilor speciale.

Pentru stabilirea sediului profesional sau a punctelor de lucru este necesar ca persoana care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu professional sau de punct de lucru.

Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil.

De asemenea, o persoană fizică autorizată poate angaja cu contract individual de muncă cel mult 3 persoane.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY

six + nine =