Ministerul Finanțelor lansează o sesiune de finanțări de trei milioane de euro pentru întreprinderi

Trimite și altora

În 10 septembrie, Ministerul Finantelor Publice lanseaza un nou apel de proiecte instituit in baza HG nr. 807/2014, avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie. Sunt eligibile atat IMM-urile cat si intreprinderile mari, atat cele existente cat si cele nou infiintate.

”In cadrul acestui program se finanteaza investitii initiale cu o valoare minima de 13,5 miloane lei (fara TVA) echivalentul a 3 milioane euro.

Valoarea finantarii nerambursabile este de maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru toate regiunile tarii mai putin regiunea Vest si Ilfov unde intensitatea ajutorului este de maxim 35%, iar in Bucuresti ajutorul maxim este de maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Atentie! Ajutorul de stat nu poate depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finanatare (contributia la dezvoltarea regionala = taxe aferente salariilor + impozit pe profit + impozite si taxe locale + alte tipuri de taxe si impozite care constituie venit la bugetele componente ale bugetului general consolidat  cumulate pe perioada de realizare a investitiei si cinci ani de operare)”, a declarat consultantul Dan Sicobean.

 

Iata detaliile:

Investitia initiala reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale, amplasate în acelaşi perimetru, referitoare la:

  • înfiinţarea unei noi unităţi,
  • extinderea capacitatii unei unităţi existente,
  • diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate
  • schimbarea fundamentală a ansamblului procesului general  de producţie a unei unităţi existente.

Cheltuielile eligibile in cadrul acestui program sunt:
-Realizarea de constructii de orice tip
-Achizitia de instalatii tehnice si masini si echipamente  noi
-Achizitia de active necorporale (brevete, licente, know-how, alte drepturi de proprietate intelectuala)
-Cheltuielile pentru inchirierea cladirilor aferente investitiei initiale pe perioada realizarii investitiei si cinci ani dupa finalizare.

Criterii de eligibilitate ale intreprinderilor:

Companiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sunt inregistrate conform legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare
b) Realizeaza o investitie initiala in Romania in unul din domeniile de activitate eligibile
c) Fac dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a intreprinderii
d) Nu inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat central sau local
e) Nu intra in categoria „intreprinderi in dificultate”
f) Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare juridica, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii
g) Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate
h) Nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costurile eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii
i) Nu au efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare, si la momentul inregistrarii cererii ofera un angajament ca nu vor face acest lucru pentru o perioada de pana la 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru  care se solicita ajutorul. .

Suplimentar pentru intreprinderile cu o vechime de cel putin un an:

  • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero in ultimul exercitiu financiar incheiat
  • Au capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat

Suplimentar pentru intreprinderile nou infiintate:

  • Au capital social subscris si varsat in valoare de minimum 100.000 lei
  • Nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior inregistrarii cererii de acord pentru finanatare o alta intreprindere inregistrata conform Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completatile ulterioare, care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY