Șase măsuri ale organelor fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri

Trimite și altora
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media, organele fiscale adoptă șase măsuri excepționale ce se vor aplica atât pe perioada stării de urgență, cât și pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea acestei stări.
1. Nu se va începe executarea silită a creanțelor bugetare (impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri cuvenite bugetului general consolidat – ce cuprinde atât bugetul statului, cât și bugetele unităților administrativ-teritoriale). În acest sens:
  • nu se mai emit somații;
  • nu se mai instituie popriri asupra disponibilităților bănești și a veniturilor urmăribile;
  • nu se mai instituie sechestre asupra bunurilor.
Singura excepție privește sumele provenite din hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, pentru care organele fiscale vor continua activitățile necesare pentru recuperarea sumelor acordate de instanță în favoarea statului ori a autorităților/instituțiilor publice.
2. Se suspendă executarea silită a creanțelor bugetare.
Această măsură nu are, însă, ca efect restituirea sumelor indisponibilizate anterior stării de urgență, ci ea produce efectele prevăzute de legislația procedural-fiscală: actele de executare efectuate anterior suspendării, precum și orice alte măsuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rămân în ființă.
Așadar, în măsura în care există sume deja preluate de organele fiscale prin popriri, acestea nu vor fi restituite contribuabililor. Însă, sumele intrate ulterior în conturile bancare nu vor mai fi reținute de fisc.
3. Inspecțiile fiscale și controalele operative și inopinate efectuate de inspectorii antifraudă se suspendă, cu excepția verificărilor ce pot fi efectuate de la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens.
Efectuarea verificărilor de la distanță este în mod obiectiv foarte dificilă și sperăm că organele de inspecție fiscală nu vor aprecia că această măsură excepțională le oferă vreo derogare de la obligația legală de a analiza toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a stării de fapt a contribuabilului/plătitorului verificat.
Cât privește indiciile de evaziune fiscală, competența în analiza acestora revine organelor penale, nu celor fiscale.
Deși nu se specifică în mod expres, credem că măsura vizează și verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice – diferită, conceptual, atât de inspecția fiscală, cât și de controlul antifraudă.
4. TVA se va rambursa în cursul lunii martie pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi.
Această măsură nu presupune, însă, că TVA-ul solicitat se va rambursa în lipsa unei inspecții fiscale anticipate, dacă acest lucru se impune conform normelor legale (i.e. atunci când deconturile de TVA prezintă un risc fiscal mare, conform încadrării efectuate de organele fiscale).
5. Se va implementa un nou mecanism de rambursare a TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020.
Vom reveni cu detalii despre acest nou mecanism pe măsură ce informații suplimentare vor fi făcute publice.
6. Se suspendă acțiunile antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din punctele de trecere a frontierei cu Ungaria și Bulgaria.
În plus, termenul de depunere a declarațiilor fiscale se amână de la 25 martie 2020 până la data de 25 aprilie 2020.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY