Începe Casa Verde Fotovoltaice 2023 VEZI calendarul de înscriere pentru Regiunea Nord Vest

Trimite și altora

Administrația Fondului pentru Mediu demarează sesiunea de finanțare pentru înscrierea solicitanților persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, începând cu data de 19 mai 2023, ora 10:00 și până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro, în vederea introducerii informațiilor necesare participării în Program.

De asemenea, unitățile de cult se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie 2023, ora 10:00 – 29 iunie 2023, ora 23:59.

Solicitanții se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicației informatice, conform următorului calendar:

Zile de înscriere: 6 iunie, 7 iunie, 8 iunie 2023
Regiunea Nord Vest – judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş
Suma: 240 020 000 lei

Etapele programului:
a) publicarea pe pagina de internet www.afm.ro a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;
b) aprobarea instalatorilor;
c) încheierea contractelor de participare;
d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;
e) publicarea listei instalatorilor validați;
f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;
g) încărcarea în aplicație a documentelor necesare de către solicitanți și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);
h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;
i) analiza documentelor încărcate de solicitanți de către instalatorul selectat;
j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;
k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;
l) contestarea rezultatului de către solicitanți;
m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;
n) implementarea proiectului;
o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;
p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a
documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;
q) monitorizarea beneficiarilor.

Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor necesare.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:
a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;
e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelorconstrucții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior. Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY