Stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru 185 de elevi în regiunea Nord-vest

Trimite și altora

EMS FHP SYSTEMS, cu sediul în Turda anunță că a demarat proiectul ”Stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru 185 de elevi în regiunea Nord-vest”, Cod SMIS 133019 prin intermediul căruia va sprijini funcționarea primei ”Școli de aplicatori în domeniul pardoselilor sintetice și hidroizolațiilor” din România, proiect cofinanțat Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe/ Obiectiv specific 6.14 – Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Puteți consulta comunicatul în PDF AICI: Comunicat_de_Presa

Proiectul se va derula pe perioada a 24 de luni, respectiv între 17.08.2020 si 16.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 2.375.805,95 Lei din care 95% reprezintă contribuția UE în sumă de 2.257.015,61 Lei, iar 5% este asigurat din bugetul Beneficiarului în sumă de 118.790,34 Lei.

În data de 15 octombrie a fost organizată Conferința de lansare a proiectului la care alături de Claudiu Baciu, cofondator EMS Floor Group și echipa de experți implicați în proiect, au participat o parte dintre directorii instituțiilor de învățământ invitate să fie partenere în proiect.

Prin implementarea acestui proiect Beneficiarul își propune să contribuie la creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă și la dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale ale acestora prin organizarea de stagii de practică și respectiv sesiuni de consiliere și orientare profesională. Pe parcursul următoarilor 2 ani, un număr de 185 elevi și ucenici vor deprinde teoretic și practic noțiuni care le vor permite obținerea calificării de ”ajutor de aplicator” în domeniul pardoselilor pe bază de rășini sintetice facilitându-le astfel accesul pe piața muncii.

Dintre aceștia, după finalizarea implementării proiectului, minim 139 vor fi certificați ca urmare a activităților la care au participat, cel puțin 39 dintre ei își vor găsi un loc de muncă la încetarea calității de participant iar cel puțin 19 vor urma și alte studii sau cursuri de formare. Prin procedura de selecție a grupului țintă al proiectului se va acorda prioritate elevilor din anii terminali.

Proiectul de față va contribui prin activitățile sale la formarea de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor, la corelarea competențelor dobândite în timpul școlii cu cerințele pieței muncii, la consilierea și orientarea în carieră a tinerilor din grupul țintă, la promovarea nediscriminării precum și la creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor din regiunea Nord-Vest.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY