Se fac angajări la Aeroportul din Cluj VEZI ce post e scos la concurs

Trimite și altora
New job sign

Aeroportul Internațional Avram Iancu (AIAI) din Cluj-Napoca organizează în data de 10.06.2024, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea postului vacant de Rrferent de specialitate – Serviciul Contabilitate.

Postul scos la concurs este pentru o perioadă nedeterminată.

Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
• Cunoştinţe de limba engleză;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.

Constituie avantaje următoarele:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar;
• Nivel avansat limba engleză.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Cazier sau declaratie pe propria răspundere care trebuie sa fie menționat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale care sa îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă – 1 ora;
– Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului sau pot fi transmise pe e-mail la office@airportcluj.ro până în data de 07.06.2024, ora 12:00.

Comments

comments

Nu sunt comentarii