Entire Events & Catering SRL deruleaza un proiect pe fonduri europene prin POR (P)

Trimite și altora

Societatea ENTIRE EVENTS & CATERING SRL derulează începând cu data de 19.06.2018, proiectul “Diversificarea activităţii prin achiziţionarea de echipamente, cod SMIS 113750 în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014– 2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitiviții întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Proiectul are o valoare totală de 1.010.510,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 746.832,64 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 131.794,00 lei. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al firmei pe termen lung: diversificarea serviciilor oferite, care să determine creşterea cifrei de afaceri si a profitului, a competitivităţii şi a calităţii serviciilor oferite.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea a 3 noi locuri de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedetermina, ca urmare a implementării proiectului şi menţinerea acestei creşteri pe perioada de monitorizare a proiectului.
  2. Introducerea unei noi activităţi, a unor noi tipuri de produse realizate de fir şi a unui nou proces pentru fabricarea acestora prin achizionarea unei maşini de injectat mase plastice până la finalul implementării proiectului.

Proiectul de investiții va fi implementat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj până la data de 30.04.2019.

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY

four × 3 =