Compania de Apă Someș înlocuiește rețelele de alimentare cu apă și canalizare din Cluj-Napoca

Trimite și altora

Reprezentanții Companiei de Apă Someș au semnat contractul de lucrări „CL 16 – Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 124.044.853,50 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 15 luni și vizează înlocuirea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din Cluj-Napoca.

Sunt prevăzute lucrări pentru înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă pe o lungime de 20 km pe 32 de străzi și reabilitarea conductelor de transport a apei pe o lungime de 7,5 km pe 7 străzi.

De asemenea, rețeaua de canalizare din Cluj-Napoca va fi înlocuită sau reabilitată pe 68 de străzi în lungime totală de 23,5 km. Din totalul lungimii de rețele de apă și de canalizare care fac obiectul acestui contract, o mare parte va fi reabilitată prin tehnologii fără săpătură pentru a minimaliza disconfortul pentru populație și circulație.

Înlocuirea și reabilitarea rețelelor va avea un efect direct în îmbunătățirea calității apei în zonele cu rețele învechite și în asigurarea continuității serviciului prin reducerea numărului de avarii. 

Acest contract de lucrări, ca de altfel întregul proiect regional finanțat prin POIM 2014–2020, contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării și a monitorizării automatizate a proceselor.

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 404.431.755 Euro (fără TVA).

Finanțarea investiției are loc astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY