Ziua Recoltei Agrobob Ardeal din comuna Jucu, tradiție, gust autentic, pasiune pentru calitate și bune practici pentru o agricultură sustenabilă!

Trimite și altora

De conf. univ. dr. Anca Stangaciu, Facultatea de Studii Europene, UBB Cluj

Cooperativa Agricolă mixtă Jucu – Agrobob Ardeal Cooperativă Agricolă – proiectul care a fost lansat oficial la 1 octombrie 2023 cu ocazia ocazia primei ediții a Târgului Ziua Recoltei, la inițiativa doamnei Adriana Baciu, este lăudabil și binevenit pentru comuna Jucu și reprezintă, fără îndoială, o plusvaloare locală într-un context european și național aflat într-o situație de mare provocare pentru securitatea produselor și menținerea prețurilor la cote rezonabile pricinuite de geopolitica complicată generată de războiul din Ucraina. Într-adevăr, așa cum spunea domnul europarlamentar Daniel Buda în nenumărate rânduri, “securitatea alimentară, alături de cea energetică, a devenit o problemă stringentă la nivel mondial și european întrucât succesiunea nefavorabilă a pandemiei Covid-19, a secetei și îndeosebi a războiului din Ucraina a afectat producția de alimente și lanțurile de aprovizionare, determinând creșterea devastatoare a prețurilor, inclusiv a prețurilor la imput-urile agricole”.

Prin urmare, constituirea unei cooperative agricole, cu obiective clare de activitate în sfera zootehniei, a legumiculturii, a horticulturii, a cultivării cerealelor și desigur a serviciilor constituie o inițiativă ambițioasă prin relevanța activității în domeniul agricol, prin spiritul inovativ și creativ, prin lanțul organizativ eficient dus de la cultivare la valorificare de produse și piața volantă, prin publicitate, în sfârșit, printr-un alt tip de strategie, aceea a modernității, a dinamismului, a focusării pe calitate, pe asigurarea unor resurse umane specializate, prin încurajarea tinerilor fermieri, dintre care 7 viitori absolvenți de studii de specialitate în agricultură, horticultură etc. Din acest punct de vedere, aflați sub excelenta coordonare a doamnei Adriana Baciu, președinta cooperativei, acești tineri vor avea perspectiva și abilitățile necesare promovării unei agriculturi durabile, adică a cultivării raționale și a unei zootehnii eficiente.

Crearea cooperativei agricole la Jucu, o idee viabilă în spațiul Uniunii Europene, precum Italia, unde acest tip de societăți joacă un rol semnificativ în viața societății, vine să promoveze și să încurajeze paradigma agriculturii durabile, a agriculturii ecologice și performante, în fapt a agriculturii tehnologizate care respectă în același timp natura, prin oferirea de produse sănătoase și de calitate.

Provocări vor exista, fără îndoială, la nivel de ameliorare a solurilor, de aplicare de tehnologii performante, de găsire a unor tehnologii de conservare a produselor agricole și de depozitare, dar comuna Jucu are cu certitudine avantajul unei bune strategii, prin amplasarea în apropierea orașului Cluj, o realitate extrem de favorabilă din perspectiva pieței de desfacere, dar și a unor posibilități de colaborare universitară în materie de cercetare, experimentare, digitalizare, atragere de proiecte.

Ambițioasă, dinamică, determinată, permanent conectată la informații și noutăți în domeniul agricol, studentă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, doamna Adriana Baciu reușește prin înființarea cooperativei agricole de la Jucu să vină cu încă un atu în avantajul celor peste 40 de fermieri care sunt parte a programului: fondurile europene nerambursabile.

Politica Agricolă Comună (PAC) este finanțată prin două fonduri care fac parte din bugetul UE: Fondul european de garantare agricolă (FEGA), care oferă sprijin direct și finanțează măsuri de piață și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), care finanțează dezvoltarea rurală, iar gestionarea acestor politici este asigurată în România de către Planul Național de Dezvoltare Durabilă (PNDR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). În fapt, în cadrul PS PAC 2023 – 2027 sprijinul acordat sectorului agricol se concentrează pe atenuarea dezavantajelor structurale, în vederea consolidării exploatațiilor, tocmai pentru a permite atingerea unui nivel optim de viabilitate al acestora.

Doamna Adriana Baciu a ales să încurajeze în primul rând tinerii fermieri din Jucu, ceea ce înseamnă că apelul la finațarea prin fondurile structurale nerambursabile este esențială, cu prioritizare spre programul DR 30 – “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Intervenția DR 30 îi are în vedere pe tinerii fermieri de până la 40 de ani, prin oferirea unui sprijin public nerambursabil a în valoare de 70 000 de euro acordat pe o perioadă de 5 ani (extinsă de la 3 ani și cu perspectiva modificării la 7 ani) pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO, ceea ce permite atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri, facilitarea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor în zonele rurale, precum și promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen (incluzând participarea femeilor la agricultură), a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale.

Sunt absolut convinsă că Agrobob Ardeal Cooperativă Agricolă, un demers complex, necesar și prin excelență european, va fi o cooperativă agricolă puternică și sustenabilă, cu rol important în economia zonei, într-o conexiune constructivă cu orașul Cluj, o cooperativă prosperă în beneficiul fermierilor și al consumatorilor de produse agricole bio de calitate, un exemplu pentru promovarea agriculturii durabile și pentru un spațiu rural prosper!

Comments

comments

Nu sunt comentarii

LEAVE A REPLY