ClujToday: Incluziune prin diversitate etnică, proiect al Serviciului de Ajutor Maltez în România

Trimite și altora

Asistența socială malteză a fost asigurată timp de doi ani în comunitățile Păuleasca (județul Argeș) si Diosig (județul Satu-Mare) prin proiectul  “Incluziune prin diversitate etnică”, derulat de Serviciul de Ajutor Maltez în Romania, finanțat de  programul Active Citizen Fund, potrivit ClujToday.ro.

În perioada martie 2022- februarie 2024 în  parteneriat cu Primăria Micești, Primăria Mălureni și Școala Generală nr.1 Micești s-au implementat activitățile proiectului „Incluziune prin diversitate etnică” implicând 300 beneficiari copii si adulți în activități de educație, informare, activități igenico-sanitare sau psihopedagogice în cele două centre de la Păuleasca și Diosig. În cadrul centrelor activitățile au continuat zilnic timp de 2 ani într-un mediu sigur  și profesionist.

Principalele activități derulate in acești doi ani au fost:

Furnizarea de servicii pedagogice de tip educațional pentru copii si tineri privind prevenirea abandonului școlar;

Activități de consiliere a beneficiarilor pe diferite domenii de interes pentru comunitățile defavorizate;

Activități de educație non formală, informală și de petrecere a timpului liber pentru tineri și copii;

Furnizarea de servicii igienico-sanitare pentru copii, tineri, mame si adulți privind prevenirea bolilor infecțioase si a bolilor transmisibile;

Integrarea de mecanisme comunitare ale grupului ținta de cunoaștere a drepturilor si de implicare activa a grupului ținta in deciziile si hotărârile locale ce ii vizează direct;

Dezvoltarea capacitații operaționale a sucursalelor si filialelor organizației.

Rezultate:

Pana la sfârșitul lunii februarie vom avea analiza completa pe cele 6 componente ale proiectului si o vom prezenta partenerilor si comunităților în care lucrăm:

Reducerea abandonului si absenteismului școlar; In Păuleasca niciun copil  din centru nu a abandonat școala, au existat in primul an 2 repetenți, care acum continua școala, iar absenteismul s-a redus cu peste 65%. La Diosig reducerea absenteismului a fost cu peste 60%.

Dobândirea de cunoștințe si formarea de deprinderi; Testele de citire si scriere, precum si evaluările învățătorilor, profesorilor au arata un progres evident în acești doi ani.

Participare comunitară și responsabilitate socială; In parteneriat cu primăria si societatea civilă s-a înființat școala Mălureni

Educație parentala si responsabilizare; Conform datelor pe care le avem din proiect  rezulta o responsabilizare  a părinților cu 73% față de acum doi ani, dar si o conectivitate comunitară și responsabilizare comunitară crescută față de acum 2 ani.

5 metodologii de lucru pentru persoanele aflate in situații de risc. Cele 5 metodologii de lucru vor fi un reper pentru viitor, proiectul urmând sa fie finanțat din resurse proprii.

Drepturile omului si drepturile copilului

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Citiți mai mult AICI

Comments

comments

1 comentariu

  1. […] În perioada martie 2022- februarie 2024 în  parteneriat cu Primăria Micești, Primăria Mălureni și Școala Generală nr.1 Micești s-au implementat activitățile proiectului „Incluziune prin diversitate etnică” implicând 300 beneficiari copii si adulți în activități de educație, informare, activități igenico-sanitare sau psihopedagogice în cele două centre de la Păuleasca și Diosig. În cadrul centrelor activitățile au continuat zilnic timp de doi ani într-un mediu sigur  și profesionist, potrivit ClujInsider.ro. […]

LEAVE A REPLY